Tukenasi ry:n koordinoiman Tykkää turkulaisesta! -kampanjan postituslistan tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Tukenasi ry
Revontulenkatu 4, 20200 Turku

 

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Katja Suominen
Revontulenkatu 4, 20180 Turku 
katja.suominen@tukenasi.fi
puh. 040 5410718

 

 1. Rekisterin nimi

Tykkää turkulaisesta! -kampanjan postituslista

 

 1. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, mikä tarkoittaa rekisterin pitäjän tarvetta käsitellä henkilötietoja, voidakseen tarjota postituslistalle omasta tahdostaan liittyneille palveluita sekä kohdistaa heille Tykkää turkulaisesta! -kampanjan viestintää.

 

Lisäksi tietoa käytetään kampanjan raportoinnissa yleisellä tasolla:

 • postituslistalle ilmoittautuneiden määrä
 • edustettujen organisaatioiden määrä
 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Postituslistalle liittyneeksi rekisterissä määritellään:

 • henkilöt ja organisaatiot, jotka ovat ilmoittaneet omasta aloitteestaan yhteystietonsa postituslistalle liittymistä varten

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio, mikäli henkilö ilmoittautunut listalle organisaation edustajana
 1. Mistä saamme tietoja?
 • rekisteröidyltä itseltään
 1. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.  

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Tietoja käsitellään suojatussa tietoverkossa ja palvelimella, jotka ovat palomuurein, salasaloin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tykkää turkulaisesta! -kampanjan koordinaatioon osallistuvien työntekijöiden käytössä olevat tietokoneet on suojattu henkilökohtaisin salasanoin.  

 

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteutumiseksi.

 

Postituslistalle liittyneellä on koska tahansa mahdollista ilmoittaa haluavansa erota listalta, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan viivytyksettä.

 

 1. Mitkä ovat oikeudet rekisteröitynä?

Postituslistalle liittyneellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

 

Postituslistalle liittyneellä on koska tahansa mahdollista ilmoittaa haluavansa erota listalta, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan viivytyksettä.

 

 1. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selosteta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

 1. Tietosuojamuutokset

Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. Mikäli muutos on merkittävä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.

 

Turussa 18.2.2021

 

Maaria Seppälä
hallituksen puheenjohtaja
Tukenasi ry